Privatumo politika

Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje tvarko UAB „Vilniaus alus“ (toliau vadinama Bendrovė). Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Arimų g. 29

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

UAB „Vaisių sultys“

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Arimų g. 29

El. p.: [email protected]

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

Asmens duomenų tvarkymo tikslai: (1) Palaikyti santykius su klientais, teikti jiems pranešimus apie pakitusias paslaugas, siūlomas prekes, sukurti galimybes susiekti su Bendrovės atstovais klientams rūpimais klausimais; (2) Sudaryti galimybes naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei įsigyti siūlomų prekių; (3) Gerinti klientų žinias apie Bendrovės teikiamas paslaugas bei siūlomas įsigyti prekes; (4) Atsakyti į klausimus, pageidavimus bei ir užklausas, susijusias su Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei siūlomomis įsigyti prekėmis; (5) Identifikuoti klientų poreikius ir pateikti klientams specialius pasiūlymus, rekomendacijas, individualiai pritaikytą turinį; (6) Reklamuoti Bendrovės teikiamas paslaugas ir siūlomas įsigyti prekes.

Asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis duomenų subjekto sutikimu. Asmens duomenų pateikimas nėra privalomas. Tuo atveju, jeigu nepateiksite savo asmens duomenų užklausoje, mes negalėsime Jums atsakyti ar su Jumis susisiekti dėl Jums rūpimų klausimų.

SURINKTI ASMENS DUOMENYS

Bendrovės surinkti duomenys gali apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus:

– Asmens vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

INFORMACIJA APIE TINKLAPIO RENKAMUS SLAPUKUS

Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje tvarko UAB „Vilniaus alus“ (toliau vadinama Bendrovė). Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Arimų g. 29

SLAPUKŲ POLITIKA

Siekdami pagerinti Jūsų naršymą ir patirtį šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelės apimties informacijos elementai, kurie siunčiami į Jūsų įrenginį iš internetinės svetainės ir saugomi Jūsų kompiuteryje tam, kad būtų palengvintas naudojimasis mūsų internetine svetaine bei pritaikytas interneto svetainės turinys prie naudotojų poreikių. Kai vartotojas vėl grįžta į tą pačią internetinę svetainę, ji gali atkurti slapuke išsaugotą informaciją, siekiant informuoti internetinę svetainę apie ankstesnius vartotojo veiksmus joje.

Slapukai būna dvejopi – (1) laikinieji slapukai (arba seanso slapukai), kurie pašalinami, kai užveriama naršyklė, bei (2) nuolatiniai slapukai, kurie nėra pašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba baigiasi jų galiojimas.

Slapukų surinkta informacija mums leidžia užtikrinti galimybę nevaržomai naršyti mūsų internetinėje svetainėje bei lengviau suvokti vartotojų poreikius bei tobulinti svetainės lankytojų aptarnavimą. Naudojant slapukus Jūs esate atpažįstamas kaip svetainės lankytojas, taip pat slapukai naudojami atpažįstant sugrįžtantį vartotoją. Be kita ko, yra fiksuojami svetainės lankomumo duomenys: informacija, kiek lankytojų apsilankė svetainėje, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas bei kokia informacija yra dažniau skaitoma. Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus pakartotinės rinkodaros tikslais, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Jūsų paieškomis ar peržiūromis internetinėje svetainėje, tam, kad savo ir kitose svetainėse galėtumėme rodyti suasmenintą reklamą.

Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau esant poreikiui Jūs galite pakeisti savo internetinės naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami arba kaskart gautumėte pranešimą, kai interneto svetainėje prašoma naudoti slapuką. Informuojame, jog tokiu atveju, mūsų internetinės svetainės veikimas gali sulėtėti bei kai kurios iš svetainės funkcijų gali neveikti.

Informuojame, kad tuo atveju, kai naršote mūsų internetinėje svetainėje ir Jūsų nustatymai priima slapukus, tai laikoma Jūsų aiškiu sutikimu naudoti slapukus mūsų internetinėje svetainėje.

Slapuko pavadinimas

Kategorija

Tikslas

Saugojimo terminas

cookiePolicyAccepted

Funkcinis

Šis slapukas yra naudojamas slapukų lentelės funkcionavimui.

30 dienų

legalAnswerPositive

Funkcinis

Šis slapukas yra naudojamas turinio pateikimui, kuris priklauso nuo naudotojo suteikto patvirtinimo.

7 dienos

gatsby-gdpr-google-tag-manager

Funkcinis

Šis slapukas yra naudojamas „Google Tag Manager“ įrankio, siekiant nustatyti vartotojo apsilankymo tikslą, generuoti ataskaitas apie svetainės veiklą svetainės operatoriams ir pagerinti vartotojų patirtį naršant svetainėje.

30 dienų

gatsby-gdpr-google-analytics

Funkcinis

Šis slapukas yra naudojamas „Google Analytics“ įrankio, siekiant nustatyti vartotojo apsilankymo tikslą, generuoti ataskaitas apie svetainės veiklą svetainės operatoriams ir pagerinti vartotojų patirtį naršant svetainėje.

30 dienų

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina, atsižvelgiant į Bendrovės verslo poreikius bei teisėtus interesus arba vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apibrėžiančiais dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus. Per internetines svetaines gauti asmens duomenys ilgiausiai saugomi 1(vienerius) metus nuo Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje, Jūsų paklausimo gavimo dienos ar kitokio paskutinio šalių dalykinio santykio.

ASMENS DUOMENŲ KILMĖS ŠALTINIS

Bendrovė asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, besilankančių Bendrovės internetinėje svetainėje bei per jas pateikiamas užklausas, paklausimus, nuomones.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Bet kurie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas Bendrovei ir/ar veikiantiems Bendrovės vardu, o šie, tretieji asmenys, gali tokius asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę: (1) Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; (2) prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamum (3) bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu; (4) pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Su šia privatumo politika galima susipažinti Bendrovės internetinėje svetainėje www.vilniausalus.lt. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią privatumo politiką, informuodama apie pakeitimus skelbiant pakeistą privatumo politiką Bendrovės internetinėje svetainėje.

Tinklapis naudoja slapukus. Toliau naršydami tinklapį Jūs patvirtinsite savo sutikimą.